ما زندگی را
سبز می سازیم

با ما آن گونه زندگی کن
که باید زندگی کنی

بیوتکنولوژی صنعتی
راه حلی برای مشکلات صنعت

ساختمان
سبز

بیشتر

دانشگاه
سبز

بیشتر

دفتر کار
سبز

بیشتر

هتل و رستوران
سبز

بیشتر

فناوری اطلاعات
سبز

بیشتر

بیمارستان
سبز

بیشتر

چگونه با تفکر سبز ثروت آفرینی کنیم؟

مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتمائی، تفکری نوین در مدیریت است که پایداری فعالیت های اقتصادی را موجب می شود. در این مسیر ما از ابتدا تا انتها در کنار شما خواهیم بود

ورود به سامانه کسب و کار سبز
بیست و هفتم خرداد ماه 1398 | یزد - هتل مشیرالممالک

نخستین نشست و کارگاه آموزشی الزامات زیست محیطی صادرات محصول به اروپا

با حضور دکتر آدولف دنیل مرل از اتریش و با همکاری اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینی استان یزد

بیست و چهارم و بیست و پنجم شهریور ماه 1398 | یزد- بیمارستان بهمن

نخستین کارگاه آموزشی بهره وری و شاخص های اندازه گیری در انرژی

با حضور دکتر هلموت برگر و دکتراستیفر رینر از اتریش و آقای دکتر امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران و آقای مهندس ناصری رئیس شورای ساختمان سبز ایران