درباره ما

از سال 1395 براساس هدف 11 از اهداف 17گانه توسعه پایدار ملل متحد، اقدامات برای پایداری شهر یزد توسط شرکت مهرآسازان با همکاری بنیاد جهانی انرژی آغاز گردید و در سال 1396 با ارائه برنامه ی پایداری شهر با همکاری شهرداری و پیشینه تاریخی و فرهنگی پایدار در هجدهمین اجلاس جهانی بنیاد جهانی انرژی موفق به کسب عنوان نخستین شهرپایدار جهان در میان 187 کشور عضو گردید.
پس از پیگیری های انجام شده سرانجام در سال بهمن ماه 1397 و در نوزدهمین اجلاس جهانی بنیاد جهانی انرژی، شهر یزد به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی شهرهای پایدار جهان تعیین گردید.
لذا به جهت توسعه پایدار شهر و کسب و کارهای کشور و همچنین ایجاد دروازه ای جهت ارتباط بین المللی با سازمانها و جوامع و شرکت های مختلف در سراسر جهان، دفتر پایتختی تاریخی - فرهنگی شهرهای پایدار جهان توسط شرکت مهرآسازان با موافقت و حمایت سازمان های بین المللی نظیر بنیاد جهانی انرژی و سازمان شهرهای هوشمند و پایدار ملل متحد در سال 1399 در شهر یزد ایجاد گردید.

سامانه کسب و کار پایدار

سامانه ای جهت ایجاد، توسعه پایدار و ارتباط کسب و کارها

فضای کار اشتراکی

فضایی جهت ایجاد و توسعه استارت آپ ها با رویکرد پایدار، و ارتباط آن ها با مشاوران و سرمایه گذاران و همچنین بازارهای ملی و بین المللی

پروژه های پایدار

ایجاد و توسعه پروژه های پایدار و همچنین دریافت تاییده های بین المللی معتبر و ارتباط آنها با مشاوران، سرمایه گذاران و بازارهای ملی و بین المللی

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ملی و بین المللی جهت پروژه های پایدار

نوزدهمین اجلاس جهانی بنیاد جهانی انرژی و نخستین همایش شهرهای پایدار جهان با حضور بیش از 80 نماینده از 187 کشور عضو در هتل مشیر الممالک یزد، 8 و 9 بهمن 1397

همایش محصول پایدار در صنعت ساختمان با حضور نماینده محصول پایدار اروپا در خرداد 1398 در هتل مشیرالممالک

پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت سبز با حضور بیش از 15 سخنران بین المللی نظیر رئیس بنیاد جهانی انرژی، دبیر کل شهرهای پایدار ملل متحد، رئیس شورای ساختمان پایدار آلمان، مسئول صنایع کوچک اتحادیه اروپا و ... به صورت آنلاین در 5 اسفند ماه 1399 در دفتر پایتختی شهرهای پایدار جهان